Werkpakketten: 3

WP:3 – Software platform (TNO)

De focus van wp:3 is het implementeren een beheren van multi-model infrastructuur en het ontwerp en bouw van software tools voor koppelen van verschillende modellen. Daarom is het hoofdthema van dit werkpakket doen. Voor dit werkpakket is het belangrijk om te vermelden dat functioneel prototype reeds bestaat, ontwikkeld binnen de Mondaine project.

Resultaten

Er zijn twee hoofdresultaten van dit werkpakket:

wp:3:r:8 Ontwerp Multi-model infrastructuur (IO)

De multi-model infrastructuur is een softwaredienst die modelinteractie mogelijk maakt. Het is model agnostisch, is schaalbaar en vormt geen bottleneck in performance van de multi-modellen die gebruik van maken. Deze software-infrastructuur is zowel publiekelijk beschikbaar met een zo laag mogelijke drempel voor deelname, en kan ingezet worden in een besloten omgeving in eigen beheer door stakeholders.


wp:3:r:9 Modelkoppeling (EO)

Modelkoppeling is een stuk software die specifieke modelleergereedschappen en modellen in staat stelt om berichten te verzenden en te ontvangen via de multi-model infrastructuur. Deze software is onafhankelijk van de inhoud van de berichten, en dient als een “stekker” tussen de model en het platform. Modelkoppeling is per definitie model- en modelleergereedschap-specifiek en moet voor elk model individueel gebouwd worden.

Rekenmodellen

Succesindicatoren

Het succes van wp:3:r:8 kan gemeten worden door de snelheid en aantal berichten dat uitgewisseld kunnen worden, in de complexiteit van beheer en het gemak van gebruik door partijen buiten het consortium. Het aantal gerealiseerde modelkoppelingen vormt de belangrijkste metric van wp:3:r:9.

Activiteiten

Informatiemodellering (EO) – TNO, TU Delft

Tijdens deze activiteit worden de eisen en behoeftes tijdens de participatieve modeleersessie in wp:2:r:1 t/m 4 opgehaald, om inzichten te krijgen in de tussen de modellen uit te wisselen informatie. Daar waar gebruik gemaakt wordt van de energiemodellentaal ESDL wordt beoordeeld of deze uitgebreid dient te worden o.b.v. de nieuwe eisen en behoeftes.


Ontwerp van de software architectuur (IO) – TNO, Kalavasta, Quintel, Quo Mare, TU Delft

Tijdens deze activiteit worden de eisen en behoeftes tijdens de participatieve modeleersessie in wp:2:r:1 t/m 4 opgehaald en een zo generiek, robuust, schaalbaar en uitbreidbaar mogelijk architectuur ontworpen. Ook worden hardware platform keuzes gemaakt, net als processen voor inrichten, operatie en beheer van de multi-model infrastructuur.


Realiseren multi-model orkestratie (EO) – TNO, TU Delft

Tijdens deze activiteit wordt het orkestratie mechanisme ontworpen en gebouwd, die nodig is voor de coördinatie van de model-interactie.


Implementatie van de multi-model infrastructuur software (EO) – TNO, TU Delft

Tijdens deze activiteit wordt het ontwerp op een agile7 manier gerealiseerd, in iteratieve stappen waar telkens een werkend systeem opgeleverd wordt, waarna de gebruikers kunnen testen en feedback kunnen geven.


Ontwerpen en realiseren van generieke model-koppelingen (EO) – TNO, TU Delft

Tijdens deze activiteit worden generieke model-koppelingen ontworpen en ontwikkeld.


Realiseren specifieke model-koppelingen (IO) – TNO, DNVGL, Kalavasta, Quo Mare, Quintel, TU Delft, (de modeleigenaren zijn in de lead voor hun eigen model)

Tijdens deze activiteit wordt de specifieke model-koppelingen gerealiseerd, gebruikmakend van de generieke model-koppeling in de vorige activiteit.