Werkpakketten: 1

WP:1 – Community of practice (Universiteit Leiden)

Dit werkpakket focust zich op de sociale processen: creëren, betrekken, voortbouwen op, en analyseren van sociale netwerken ten ondersteuning van projectactiviteiten en het bredere energietransitieveld. Naast samenbrengen van de Community of Practice (CoP) en communiceren van de ontwikkelde kennis is extraheren van behoeftes en eisen voor de multi-model infrastructuur een kerntaak van dit werkpakket.

Een Community of Practice wordt in wetenschappelijke literatuur gedefinieerd als: “one characterized by participants who seek support and learn from one another by co-creating and exchanging knowledge through transparent discussion processes that embrace diverse knowledge systems and address alternative perspectives”4.

Het doel van de CoP is om de activiteiten in alle andere WPs te voeden met input vanuit (de interactie tussen) modelleurs en gebruikers, en het bouwen van een learning community die ook na afloop van het project verder kan met de multi-model infrastructuur. Door de gevolgde Agile aanpak, worden andere WPs doorlopend en interactief ondersteund door wp:1.

Resultaten

Dit werkpakket zal leiden tot twee hoofdresultaten:

wp:1:r:1 – CoP

Het organiseren en onderhouden van de zogenaamde Community of Practice (CoP), die deelnemers, kennis en relevantie aan werkpakketten 2, 3 en 4 brengen. Hierbij hoort ook een ontwerp voor een duurzame institutionele inrichting van de CoP.

Binnen de CoP zijn er verschillende soorten expertise aanwezig:

      1. Expertise en kennis over (multi-)modellen, multi-modelleringsmethodes, multi-model infrastructuur en modelinteracties.
      2. Energiedomein en casus expertise.
      3. Inzet van multi-modellen in integrale besluitvorming en op- en uitschalen van de aanpak.

De CoP functioneert gedurende het project als een klankbordgroep waarin deelnemers betrokken worden bij het specificeren van de eisen voor de aanpak en tooling en de resultaten van de ontwikkelingsactiviteiten (wp:2 en wp:3) en waarin de use cases (wp:4) gepresenteerd en bediscussieerd worden.


wp:1:r:2 – Analyse van de CoP

Het verzamelen en structureren van wetenschappelijke inzichten over de samenstelling, structuur en dynamiek van de CoP en de participatieve modelleerprocessen, en deze inzichten als input leveren aan wp:2 om ontwikkeling van sociale procesmethodes en toolkits te ondersteunen en het functioneren van de CoP te ondersteunen.

Succesindicatoren

Het succes van de CoP kan gemeten worden aan de hand van een aantal procesindicatoren (zoals frequentie, intensiteit, samenstelling en kwaliteit van deelname door

verschillende partijen en activiteitsniveaus tijdens verschillende bijeenkomsten, discussies en workshops) en een aantal uitkomstindicatoren (zoals de mate waarin deelnemers deelname aan de CoP beoordelen als nuttig en leerzaam, de mate waarin de uitwisseling tussen modelleurs en gebruikers leidt tot nieuwe inzichten en kennis). wp:1:r:2 zal expliciet deze indicatoren ontwikkelen, meten en rapporteren. Er zal hiervoor data verzameld worden middels interviews, observaties en surveys.

Activiteiten

Algemene activiteiten zullen zijn: bekendheid geven aan de CoP en werving van deelnemers onder de stakeholdergroepen. Verder wordt een governancestructuur ingericht waarmee de onafhankelijkheid en het voortbestaan van de CoP na het project gewaarborgd zullen zijn. Kennisoverdracht vindt binnen de CoP plaats middels fysieke en virtuele bijeenkomsten met alle deelnemers en in subgroepen en via de projectwebsite.