Concept

Over het project

Het doel van dit project is om de eerste stappen te nemen richting een nationale multi-model infrastructuur die integrale besluitvorming omtrent de energietransitie faciliteert.

Door systematische en transparante netwerken van interacterende modellen en simulaties te creëren, die verschillende systeemniveaus (individueel, gemeentelijk, regionaal en (inter)nationaal), aspecten (technisch, economisch, gedrag, ruimtelijk enz.), en onderlinge interacties van de energietransitie beschrijven, biedt deze infrastructuur een consistente, transparante en verifieerbare basis voor besluitvorming.

Dit raamwerk biedt de mogelijkheid om verschillende communities of practice (modelleurs, energie-experts en besluitvormers) bij elkaar te brengen en middels gestructureerde sociale processen van elkaar te leren om de energietransitie effectiever te managen.

Na de looptijd van dit project is er een raamwerk voor het koppelen van multi-modellen tot het stadium van een “minimum viable product”3 ontwikkeld en is dit op basis van verschillende casussen gevalideerd. (Add link to Workpackage 4).